Cerebrovaskularne bolesti: uloga nicergolina i terapijski protokol

Bodovi

5

Informacije o edukaciji

Akreditacija online testa: А-1-713/24

Ciljne grupe online testa:

  • Farmaceut
  • Farmaceutski tehničar
  • Lekar
  • Medicinska sestra/tehničar
  • Viša strukovna sestra
  • Viši fzioterapeut

Cena: 0 dinara

Autori:

  • Doc. dr Aleksandra Pavlović

Morate biti ulogovani kako biste upisali online test.