O nama

Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta EDUMEDGLOBAL/MedScape iz Beograda je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti okupljanja specijalista iz različitih oblasti medicine, farmacije, stomatologije, javnog zdravlja i menadžmenta radi dorinosa profesionalnom razvoju zdravstvenih radnika i saradnika, menadžera kroz kontinuiranu edukaciju, kao i razvoj kontinuirane edukacije, kao i tehnologije danas. MEDSCAPE SRBIJA je ravnopravni partner EDUMEDGLOBAL platforme.

Ciljevi našeg Udruženja Edumedglobal/ MedScape

 1. Istraživanje edukativnih potreba zdravstvenih radnika, saradnika, menadžera i mogućnosti njihovogzadovolјenja kroz kontinuiranu edukaciju i tehnologiju.

 2. Razvoj savremenih programa kontinuirane edukacije iz različitih oblasti medicine, stomatologije, farmacije, javnog zdravlјa, menadžementa.

 3. Implementacija programa kontinuirane edukacije kod zdravstvenih radnika i saradnika, javnog sektora, i menadžmenta.

 4. Proučavanje različitih tehničko-tehnoloških mogućnosti za kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika, javnog sektora, i menadžera.

 5. Razvoj efikasnih metoda i tehnika kontinuirane edukacije posebno razvoj edukacije na dalјinu („online“ edukacija, „distance learning“) i implementacija rešenja u praksi.

 6. Izrada sredstava za kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika, javnog sektora, i borda menadžera.

 7. Organizacija, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije iz oblasti.

 8. Pružanje konsultativne i tehničke podrške zdravstvenim ustanovama i organizacijama zdravstvene i ne zdravstvene struke u organizaciji kontinuirane edukacije.

 9. Integracija u globalnu mrežu centara (organizacija i institucija) kontinuirane edukacije i stvaranje uslova za korišćenje inostranih resursa kontinuirane edukacije.

 10. Akreditacija i organizacija stručnih sastanaka, kurseva, testova on line, simpozijuma i kongresa.

 11. Priprema, realizacija i organizacija raznih vidova događaja i skupova.

 12. Objavlјivanje knjiga, udžbenika i drugih publikacija o pitanjima koja se odnose na aktuelnosti iz oblasti zdravstva, farmacije, stomatologije, menadžmenta.

 13. Učestvovanje u planiranju, sprovodjenju, koordinaciji i promovisanju istraživačkih projekata iz navedenih oblasti. Istraživanja će sprovoditi u saradnji sa visokoškolskim i naučnoistraživačkim ustanovama u zemlјi i inostranstvu ili samostalno.

 14. Zastupanje interesa članova Udruženja pred lokalnim i republičkim organima.

 15. Organizacija društveno-korisnih i humanitarnih akcija.

 16. Uspostavlјanje i razvoj lokalne, međugradske i međunarodne saradnje i razmene znanja,iskustava i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima.

 17. Ostvarivanje svih ostalih cilјeva koji mogu da doprinesu razvoju ili promociji pitanja
  od značaja za Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta Edumedglobal/MedScape.

 

Tim Edumedglobal/ MedScape