O nama

Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta MedScape iz Beograda je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti okupljanja specijalista iz različitih oblasti medicine, farmacije, stomatologije, javnog zdravlja i menadžmenta radi dorinosa profesionalnom razvoju zdravstvenih radnika i saradnika, menadžera kroz kontinuiranu edukaciju, kao i razvoj kontinuirane edukacije, kao i tehnologije danas.

Ciljevi našeg Udruženja  MedScape

  1. Istraživanje edukativnih potreba zdravstvenih radnika, saradnika, menadžera i mogućnosti njihovog zadovoljenja kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju  i tehnologiju
  2. Razvoj savremenih programa, u skladu sa savremenim trendovima, kontinuirane edukacije iz različitih oblasti medicine, farmacije, stomatolkogije, javnog zdravlja i mandžmenta
  3. Impolementacija programa kontinuirane edukacije kod zdravstvenih radnika i saradnika, javnog sektora i menadžmenta
  4. Proučavanje različitih tehnološko-tehničkih mogućnosti za KE
  5. Razboj različitih efikasnih metoda i tehnika KE, kao i savremen koncept online edukacija
  6. Akreditacija, priprema, realizacija, i organizacija samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edikacija kao i ne stručnih skupova u zemlji i inostranstvu
  7. Učestvovanje u planiranju, sprovođenju, koordinaciji i promovisanju istraživačkih projekata iz navedenih oblasti, gde se istraživanja sporovode u saradnji sa visokoškolskim i naučnoistraživačkim ustanovama u zemlji i inostranstvu
  8. Ostvarenje svih ostalih ciljeva koji mogu da doprinesu razvoju i promociji pitanja od značaja za Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta MedScape

 

Tim Udruženja MedScape