Postanite član

  1. Zašto treba da postanete naš član UDRUŽENJA?

Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane medicinske edukacije za zdravstevne radnike i zdravstvene saradnike je zakonska i stručna obaveza zdravstvenih radnika svih profila i svih nivoa obrazovanja.

 

  • Cilj je smanjiti troškove kontinuirane edukacije

Kao član našeg  udruženja, Vi stičete pravo da besplatno koristite sve programe kontinuirane medicinske edukacije koji se nalaze na platformi www.medscape.rs (onlajn testove), koji su akreditovani za Vaš obrazovni profil bez ikakvih drugih skrivenih troškova i tako obezbedite neophodan broj bodova za produženje licence. Programe možete koristiti i na način tako što ćete  platiti kotizaciju za program (test online ) koji ste izabrali, ali  članarina donosi Vama lično benefit.

  • Konfornost iz Vaše “fotelje”

Baza sa programima se nakon svakog akreditacionog roka dopunjava i obnavlja tako da su Vam na raspolaganju poslednje novine i saznanja iz datih oblasti.

Testovi su Vam na raspolaganju 24h/7 dana u nedelji 365 dana u godini.
Rešavanje testova je jednostavno, pristupačno i lako. Za sve eventualne nejasnoće i probleme prilikom rešavanja, na raspolaganju Vam je naša tehnička podrška.

Sertifikat (potvrdu o program koji ste pohađali) automatski se generiše,   čim završite proceduru rešavanja testa.  Do svakog petnastog u mesecu za prethodni mesec se elektronski unose vaši bodovi i nakon verifikacije od strane nadležne komore biće prikazani u Vašem profilu.

Potrebno je više od 60% tačnih odgovora da bi uspešno položili test, ukoliko to ne uradite iz prvog pokušaja imate pravo ponavljanja.


2. Ko može biti član našeg UDRUŽENJA?

Svaki zdravstveni radnik i zdravstevni saradnik koji ima potrebu da se usavršava u struci može biti član udruženja. Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari svih profila i nivoa obrazovanja, kao i zdravstveni saradnici - psiholozi, defektolozi, pravnici, ekonomisti, menadžeri koji rade u zdravstvenim ustanovama Srbije učlanjenjem stiču pravo da se usavršavaju i obezbeđuju bodove za produženje licence - besplatno. Članovi mogu biti takođe i zdravstveni radnici i saradnici koji nisu građani Republike Srbije, jer se bodovi koji su ostvareni kod nas pohađanjem programa udruženja priznaju svuda u svetu, naravno, spram uslova koje propisuju zdravstvene vlasti u zemlji njihovog stalnog boravka.Članovi udruženja mogu biti grupe pojedinaca, zdravstvene ustanove bilo one private ili državne, kao i zdravstvene organizacije koje same ne mogu da ispune tehničko- administrativne uslove  i mogućnosti za realizaciju ovakvog vida edukacije.

3. Kako UPLATITI ČLANARINU?

Doneli ste odluku, postajete naš član, prvo je potrebno da se registrujete.

Nakon uspešne registracije potrebno je da uplatite članarinu.

Uplatom članarine potvrđujete da prihvatate sve uslove i statut udruženja i da ćete se istih pridržavati u periodu članstva.

Nema razloga da razdvajamo članove udruženja, jer svakako treba da  budemo jedna velika MedScapova porodica, iz tog razloga godišnja članarina je za sve jednaka.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU GODIŠNJE ČLANARINE, PRIMER:

 

 

 

Hvala što ste prepoznali kvalitet i kredibilitet Udruženja MedScape!

Organizacioni Tim Udruženja MedScape Beograd