Postanite član

  1. Zašto treba da postanete naš član UDRUŽENJA?

Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane medicinske edukacije za
zdravstevne radnike i zdravstvene saradnike je zakonska i stručna obaveza zdravstvenih
radnika svih profila i svih nivoa obrazovanja.

 

  • Benefit članstva

Kao član našeg udruženja, Vi stičete pravo da besplatno koristite dva programa kontinuirane medicinske edukacije koji se nalaze na platformi www.medscape.rs (onlajn testove), koji su akreditovani za Vaš obrazovni profil bez ikakvih drugih skrivenih troškova i tako obezbedite neophodan broj bodova za produženje licence. Programe možete koristiti i na način tako što ćete platiti kotizaciju za program (test online ) koji ste izabrali, ali  članarina donosi Vama lično benefit.

  • Komfornost iz Vaše “fotelje”

Baza sa programima se nakon svakog akreditacionog roka dopunjava i obnavlja tako da su
Vam na raspolaganju poslednje novine i saznanja iz datih oblasti. Testovi su Vam na raspolaganju 24h/7 dana u nedelji 365 dana u godini.

Rešavanje testova je jednostavno, pristupačno i lako. Za sve eventualne nejasnoće i
probleme prilikom rešavanja, na raspolaganju Vam je naša tehnička podrška.

Sertifikat (potvrda o program koji ste pohađali) automatski se generiše, čim završite proceduru rešavanja testa. Do svakog petnastog u mesecu za prethodni mesec se elektronski unose vaši bodovi i nakon verifikacije od strane nadležne komore biće prikazani u Vašem profilu.

Potrebno je više od 60% tačnih odgovora da bi uspešno položili test, ukoliko to ne uradite iz prvog pokušaja imate pravo ponavljanja.


2. Ko može biti član našeg UDRUŽENJA?

Svaki zdravstveni radnik i zdravstevni saradnik koji ima potrebu da se usavršava u struci
može biti član udruženja. Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari svih profila i nivoa obrazovanja, kao i zdravstveni saradnici - psiholozi, defektolozi, pravnici, ekonomisti, menadžeri koji rade u zdravstvenim ustanovama Srbije učlanjenjem stiču pravo da se usavršavaju i obezbeđuju bodove za produženje licence - besplatno.

Članovi mogu biti takođe i zdravstveni radnici i saradnici koji nisu građani Republike Srbije, jer se bodovi koji su ostvareni kod nas pohađanjem programa udruženja priznaju svuda u svetu, naravno, spram uslova koje propisuju zdravstvene vlasti u zemlji njihovog stalnog boravka.

Članovi udruženja mogu biti grupe pojedinaca, zdravstvene ustanove bilo one private ili državne, kao i zdravstvene organizacije koje same ne mogu da ispune tehničko-administrativne uslove i mogućnosti za realizaciju ovakvog vida edukacije.

3. Kako do ČLANARINE?

Doneli ste odluku, postajete naš član, prvo je potrebno da se registrujete, zatim potvrđujete
da prihvatate sve uslove i da ćete se istih pridržavati u periodu članstva. Dodatna, po ličnom izboru članarina je 2500rsd i važi od datuma uplate narednih godinu dana, a podrazumeva pristup svim testovima i webinarima. Uplatu članarine možete izvršiti na tekući račun udruženja 340-11017222-44.

 

 

Hvala što ste prepoznali kvalitet i kredibilitet Udruženja EDUMEDGLOBAL /MedScape!

Organizacioni Tim Udruženja Edumedglobal / MedScape Beograd