Crevna mikrobiota kod čoveka i značaj mikrobiote u nastanku i lečenju inflamatornih bolesti creva

Informacije o edukaciji

Akreditacija online testa: А-1-2176/20

Ciljne grupe online testa:

  • Farmaceut
  • Farmaceutski tehničar
  • Lekar
  • Medicinska sestra/tehničar

Broj bodova za polaznika: 5

Cena: 300 dinara

Autori:

  • Prof. dr Miodrag Krstić
  • Prof. dr Dino Tarabar

Morate biti ulogovani kako biste upisali online test