Praktična dermoskopija - Advanced Level

Informacije o edukaciji

Akreditacija online testa: А-1-1577/20

Ciljne grupe online testa:

  • Lekar

Broj bodova za polaznika: 5

Cena: 0 dinara

Autori:

  • Doc. dr Danica Tiodorović
  • Doc. dr Jelena Stojković Filipović
  • Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
  • Prof. dr Željko Mijušković
  • Doc. dr Dušan Škiljević
  • Ass. dr Tatjana Roš

Morate biti ulogovani kako biste upisali online test