Hiperlipoproteinemije kao faktor rizika za kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti

Informacije o edukaciji

Akreditacija online testa: А-1-1570/20

Ciljne grupe online testa:

  • Biohemičar
  • Farmaceut
  • Farmaceutski tehničar
  • Lekar
  • Medicinska sestra/tehničar

Broj bodova za polaznika: 4

Cena: 500 dinara

Autori:

  • Ass. dr Ljiljana Marina

Morate biti ulogovani kako biste upisali online test