Akutni bol - multifaktorijalni efekti NSAIL u smanjenju inflamacije bola

Informacije o edukaciji

Akreditacija online testa: А-1-1574/20

Ciljne grupe online testa:

  • Farmaceut
  • Farmaceutski tehničar
  • Lekar
  • Medicinska sestra/tehničar
  • Stomatolog
  • Stomatološka sestra - tehničar

Broj bodova za polaznika: 5

Cena: 500 dinara

Autori:

  • Prof. dr Milica Lazović

Morate biti ulogovani kako biste upisali online test