25/12/2019

“Lečenje anemije bubrežnog porekla i dileme iz svakodnevne kliničke prakse”,

“Lečenje anemije bubrežnog porekla i dileme iz svakodnevne kliničke prakse”,

Tradicionalni Nacionalni simpozijum Udruženja za razvoj medicinskih i menadžment edukacija MedScape, pod nazivom: “Lečenje anemije bubrežnog porekla i dileme iz svakodnevne kliničke prakse”

Tradicionalni Nacionalni simpozijum Udruženja za razvoj medicinskih i menadžment edukacija MedScape, pod nazivom: “Lečenje anemije bubrežnog porekla i dileme iz svakodnevne kliničke prakse”, održan je u Vrdniku 14. decembra 2019.godine pod rukovodstvom Prof. dr Nade Dimković i Prof. dr Radomira Naumovića.

Skup je okupio oko 100 učesnika iz cele Srbije sa idejom da razmenimo nova saznanja iz kliničke prakse i usvojimo određene preporuke za lečenje anemije bubrežnog porekla.

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.
Hvala svim učesnicima na ukazanom poverenju,  kao i našem pokrovitelju skupa kompaniji Sandoz.