Srpskog farmakološkog društva (SFD) : 15. Kongres farmakologa Srbije i 5. Kongres kliničke farmakologije Srbije

Srpskog farmakološkog društva (SFD) : 15. Kongres farmakologa Srbije i 5. Kongres kliničke farmakologije Srbije