12/02/2020

Uspešna saradnja između MedScape Srbija i FAM

Uspešna saradnja između MedScape Srbija i FAM

Uspesna poslovno-tehnička saradnja sa prestižnim Fakultetom za menadžment - FAM u Beogradu

Veliko nam je zadovoljstvo što smo sklopili poslovno-tehničku saradnju sa prestižnim Fakultetom za menadžment - FAM  u Beogradu. Poslovna saradnja se bazira na unapređenju znanja i veština iz oblasti menadžmenta a sve u cilju postizanja najboljih rezultata u poslovanju naših polaznika i klijenata, a takođe i jačanje investicionog potencijala, kroz spajanje sa inostranim partnerima.

Puno sreće u daljem radu